Medically proven logo

Излагането на слънце и вашата кожа

banner-solar-radiation

СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ ПРОНИКВА ДЪЛБОКО ВЪВ ВАШИТЕ КЛЕТКИ И ДНК, ПРИЧИНЯВАЙКИ  УВРЕЖДАНЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН НА ВАШАТА КОЖА.

Ежедневно сме изложени на влиянието и на UV и на инфраред радиация, които са вредни за кожата.

solar_exposure

Натрупване в излагането на UVA, UVB и инфраред може да доведе до клетъчна смърт, преждевременно остаряване на кожата, деградация на колагена и дори ДНК мутации, които водят до рак на кожата. Ето защо е важно кожата да бъде защитена 365 дни в годината и не само по време на летните почивки.